Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project


Na de launch van het SCSD-project op 10 mei jl. heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heel veel belangstelling bij ondernemers gemerkt voor dit project. Er is veel interesse naar informatie omtrent criteria om in aanmerking te komen voor matching grants binnen het SURGE-project.

Onderstaand meer informatie omtrent het SCSD-project:

ALGEMEEN:

Het SCSD-project, loan IBRD 8985 SR, is getekend op 25 September 2019 met de Wereldbank en is op 19 December 2019 eligible verklaard.

Het SCSD-project wordt uitgevoerd door de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De totale loan is USD 23 miljoen, waarvan afgerond US$ 7 miljoen voor activiteiten van NH en afgerond US$ 16 miljoen voor activiteiten van EZ.


Het project heeft tot doel activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in governance en ter vergroting van het concurrentievermogen in de industrieën van mijnbouw, agribusiness en toerisme. Het project bestaat uit 3 componenten, C1 “Strengthening the mining sector governance, transparency, accountability and administration” uitgevoerd door NH en C2 “Investing in SMEs and value chains in emerging industries” uitgevoerd door EZ. C3 is “Projectmanagement and evaluation” en wordt door NH en EZ uitgevoerd.

C2 richt zich op het verbeteren van managementcapaciteiten, investeringen in productiviteit, upgraden en support van SME’s alsook directe steun en hervormingen van het investeringsklimaat.


Dat zal gerealiseerd worden door:

 • i. Business Development Services voor 160 bedrijven;
 • ii. Het verstrekken van grants aan 70 bedrijven voor onder andere de aankoop of verbetering van apparatuur, het uitvoeren van productiviteitsverhogende investeringen en investeringen om het concurrentievermogen te verbeteren;
 • iii. Implementatie van een toerismestrategie en toerisme gerelateerde activiteiten;
 • iv. Verbetering van faciliteiten voor de agribusiness; en
 • v. Het uitvoeren van analytische studies die nodig zijn om toekomstige hervormingen van het ondernemingsklimaat te stimuleren.

RESULTAAT SCSD

 • 1. Stijging van de revenues van SME’s die profiteren van business support - 15%
 • 2. Aantal hervormingen op het gebied van regelgeving of beleid dat is aangenomen om het bestuur en het concurrentievermogen in de beoogde bedrijfstakken te versterken - 14

TUSSENTIJDSE RESULTATEN

 • 1. Aantal SME’s dat profiteert van steun voor capaciteitsvergroting (waarvan vrouwen) - 160-64
 • 2. Aantal SME’s dat matching grants ontvangt (waarvan vrouwen) - 150-60
 • 3. Volume van particuliere co-investering in competitive upgrading - $ 1.500.000
 • 4. Aantal business environment regulations, codes, policies of procedures aangenomen - 4
 • 5. Begunstigden tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening onder component 2 - 85%

SURINAME’S GROWTH ENTERPRISES (SURGE)

Een belangrijke activiteit die onder Component 2 moet worden uitgevoerd, is Suriname’s Growth Enterprises (SURGE). Deze activiteit zal geselecteerde Surinaamse bedrijven ondersteunen door middel van het geven van Business Development Services (BDS) en matching grants voor productiviteitsverhogende investeringen en ontwikkeling van de waardeketen.

Bedrijven komen in aanmerking voor deelname aan SURGE op basis van hun commerciële levensvatbaarheid en toewijding aan groei. Dit zal worden gemeten door een beoordeling van hun huidige concurrentievermogen op de markt; de potentiële toekomstige vraag naar hun producten (buyer-led benadering); en de financiële en technische haalbaarheid van hun bedrijf, aangetoond door ten minste één (1) jaar van bedrijfsprestaties. MSME's zullen de belangrijkste begunstigden zijn van SURGE, en zullen de enige ondernemingen zijn die in aanmerking komen voor individuele Business Development Support en matching grants.

Grote bedrijven komen alleen in aanmerking voor deelname door het aanvragen van groeps matching grants in een consortium met MSME-partners. SURGE bevordert en geeft de voorkeur aan bedrijven die:

 • - werken in waardeketens die bijdragen aan diversificatie door toenemende niettraditionele export (zoals in de agribusiness of toerisme), het leveren van goederen en diensten aan de mijnbouwsector, of het introduceren van innovatieve producten of processen in hun industrie;
 • - een ‘groen’ element hebben in hun bedrijfsplan, rekening houdend met milieu duurzaamheid en weerbaarheid tegen klimaatverandering op een commerciële manier, zoals energie-efficiëntie opnemen in bedrijfsactiviteiten of bijdragen aan Suriname's toezeggingen om de bosbedekking in stand te houden en te verbeteren; en
 • - eigendom zijn van vrouwen of door vrouwen worden geleid, met een streefcijfer van 40 procent van begunstigde vrouwelijke ondernemers.

Matching grants kunnen onder andere verstrekt worden voor:

 • • Medefinanciering van investeringen in upgrades van apparatuur.
 • • Marketing- of branding.
 • • Gespecialiseerde technische ondersteuning voor het productieproces of kwaliteitsverbeteringen.
 • • Bedrijfsopleidings- en advies voor ondernemingen.
 • • ICT-adoptie in bedrijven.
 • • Organisatorische en technologische adviezen.
 • • Kwaliteitsnormen en certificeringen.
 • • Milieu- en sociale ontwikkeling.
 • • Logistiek.
 • • Commercialisering, marktprospectie en export.
 • • Clubgoods (zoals laboratoria, ontwerp- en prototypecentra, logistieke eenheden, koelingsfaciliteiten, etc.).
 • • Productontwikkeling/ innovatie.
 • • Pilots en prototypes.
 • • Technologische upgrades.

De verwachte startdatum voor SURGE is gesteld op Januari 2022. Alle informatie omtrent SURGE zal via de website bekend gemaakt worden.


Ministerie Van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

VIND ONS OP SOCIALMEDIA

Over Ministerie
Contact
Havenlaan # 1
+597 403022 / 402080
+597 402602
coza.ez@gov.sr
Ma t/m Do 07:00 am - 03:00 pm
    Vr 07:00 am - 02:30 pm
    Za Gesloten
    Zo Gesloten
Content
putlocker
google html code